Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες της Λέσχης Αεροπορίας Στρατού, 2021. PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 05 Οκτώβριος 2021 10:41

las emvlima

ΛΕΣΧΗ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ                                                                        

Αριθ. Πρωτοκ: 12/21                                                                        Αθήνα,  2  Οκτ.  2021

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

     Την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε η ετήσια  Γενική Συνέλευση (ΓΣ) της Λέσχης Αεροπορίας Στρατού, στο Γραφείο της Λ.Α.Σ. οδός Τζώρτζ 26, Πλ. Κάνιγγος.  Στην εκδήλωση εφαρμόσθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα που ισχύουν περί COVID 19 (πιστοποιητικό εμβολιασμού, αποστάσεις, μάσκα  κλπ). 

    Η ΓΣ ξεκίνησε με το χαιρετισμό του Προέδρου της ΛΑΣ Ταξχου ε.α. Βασιλείου Νικολόπουλου και την εκλογή του Προεδρείου της ΓΣ.   Πρόεδρος της Γ.Σ. εκλέχθηκε ο Αντγος ε.α. Πέτρος Μαρκόπουλος και Γραμματέας ο Ανθλγός ε.α. Παναγιώτης Παπανικολάου.

    Ακολούθησε ο διοικητικός απολογισμός της παρελθούσης τριετίας και ο προγραμματισμός δράσεων επομένου έτους από τον Πρόεδρο της ΛΑΣ. Στη συνέχεια ο Ταμίας  Ανθλγός ε.α. Κωνσταντίνος Παπαευαγγέλου παρουσίασε τον οικονομικό απολογισμό 2019 και 2020 και τον προϋπολογισμό επομένου έτους. Τέλος ο Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής (ΕΕ) Σχης ε.α. Ιωάννης Χαλαστάρας ανέγνωσε τις Εκθέσεις, σύμφωνα με τις οποίες διαπιστώθηκε ότι όλες οι εισπράξεις και οι πληρωμές έγιναν με βάση τις αριθμημένες αποδείξεις και οι πράξεις του ταμείου έχουν καλώς, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αποφάσεις ΔΣ ή ΓΣ.  Το Σώμα της Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τους οικονομικούς απολογισμούς και την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη. Όλη η διαδικασία παρουσιάσθηκε σε προβολή power point.

    Ο Πρόεδρος του ΔΣ/ΛΑΣ  υπό την ιδιότητά του και ως Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών (ΠΟΣ), ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για θέματα συνταξιοδοτικά-οικονομικά  με ιδιαίτερη έμφαση στα τρέχοντα, που είναι οι τροποποιητικές δηλώσεις εφορίας για τα αναδρομικά των ετών 2015-2016, οι κρατήσεις υπέρ ΜΤΣ και ΕΚΟΕΜΣ και ο νέος επανυπολογισμός των συντάξεων. Επίσης ενημέρωσε το Σώμα για την οικονομική ενίσχυση που έλαβε η ΛΑΣ από την ΠΟΣ, όπως έγινε με όλους τους εγγεγραμμένους Φορείς στην ΠΟΣ, από έσοδά της που προέρχονται από την προαιρετική μηνιαία κράτηση στις κύριες συντάξεις των 0,20 του ευρώ, που καθιερώθηκε με το ν.4387/2016.

 

    Ακολούθησαν οι αρχαιρεσίες της ΛΑΣ, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο καταστατικό.

   Την 1η Οκτωβρίου συγκροτήθηκαν σε Σώμα το ΔΣ και η ΕΕ, όπως παρακάτω:

                                   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

α. Πρόεδρος :                  Νικολόπουλος Βασίλειος

β. Αντιπρόεδρος :            Πατρινός Γεώργιος

γ. Γενικός Γραμματέας:    Παρασκευόπουλος Αναστάσιος

δ. Ταμίας :                     Παπαευαγγέλου Κων/νος

ε. Μέλη:                        Λογοθετίδης Φωκίων

                                   Τάτσης Γεώργιος

                                   Μανουσουδάκης Ρούσσιος,  Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων

                                    ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

α. Πρόεδρος :                     Μερσίνογλου Ευάγγελος

β. Γραμματέας :                 Τσοτσορός Σπυρίδων

γ. Μέλος :                          Μανιάτης Κων/νος

     Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΛΑΣ εκφράζει τις ευχαριστίες του σε όλους όσους παρευρέθησαν στη Γενική Συνέλευση και σε όλα τα Μέλη της, που στηρίζουν υλικά και ηθικά τη Λέσχη.

                                                                 

                                                   Για το Διοικητικό Συμβούλιο.

                             Ο  Πρόεδρος                                                        Ο Γενικός Γραμματέας                                                                  Βασίλειος  Νικολόπουλος                                    Αναστάσιος Παρασκευόπουλος

                              Ταξχος ε.α.                                                                    Ανχης ε.α.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 05 Οκτώβριος 2021 16:13