Περίθαλψη και αναδρομικά. Ιστορικό και άποψη της ΠΟΣ. Ανακοίνωση υπ' αριθ.71. PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 15 Νοέμβριος 2016 09:22

               ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ                                                                                                    Αριθμ. Πρωτ. 44/2016

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ                                                                                       Αθήνα, 14 Νοε. 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 71

       Μετά από σειρά ερωτημάτων, που έχουν τεθεί στην Ομοσπονδία, αναφορικά με την διεκδίκηση αναδρομικών, λόγω του εσφαλμένου υπολογισμού της κράτησης της υγειονομικής περίθαλψης των συντάξεων και προκειμένου να υπάρχει μια πλήρης εικόνα για την κράτηση αυτή, παρέχεται η παρακάτω ενημέρωση:

  •         Αρχικά, θα πρέπει να επισημανθεί ότι αφορμή για την όλη συζήτηση περί των αναδρομικών απετέλεσε η ανάδειξη από την ΠΟΣ του λάθους στον υπολογισμό της κράτησης της υγειονομικής περίθαλψης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ). Λεπτομέρειες στην υπ' αριθ' 68 ανακοίνωση της Ομοσπονδίας (http://hellasmil.gr/)
  •    Η κράτηση για την περίθαλψη ήταν 1% επί των συντάξεων μέχρι 31/12/1992 (αφορά τους παλαιούς συνταξιούχους).  Με το Ν. 2084/1992, άρθρο 55, παρ. 4, το ποσοστό αυτό αυξήθηκε στο 1,8% από 1/1/1993 και στο 2,55% από 1/1/1994.  Για τους νέους συνταξιούχους (όσοι διορίστηκαν μετά την 1/1/1993) το ποσοστό ορίσθηκε στο 4% επί των καταβαλλομένων συντάξεων (άρθρο 35, παρ. 5, του ιδίου νόμου).  Ακολούθως, με τον Ν.3918/11, άρθρο 19, παρ. 1, εδάφιο γ, αυξήθηκε το ποσοστό κράτησης και για τους μέχρι 31/12/1992 συνταξιούχους (παλαιοί συνταξιούχοι) στο 4%, για την απαραίτητη προφανώς εξομοίωση με τους νέους συνταξιούχους.  Πιο συγκεκριμένα, το παραπάνω εδάφιο του νόμου αναφέρει αναλυτικά:  «Η εισφορά 2,55% των συνταξιούχων του Δημοσίου αυξάνεται από 1.1.2012 κατά 0,70% και από 1.1.2013 κατά 0,75% και διαμορφώνεται τελικά σε 4%».
  •     Μέχρι τον Σεπ. 2013 το ποσοστό κράτησης 4% υπολογιζόταν στο ποσό της σύνταξης που προέκυπτε μετά την αφαίρεση των μνημονιακών μειώσεων (Ν.4024/2011, 4051/2012 και 4093/2012).  Τον Οκτ. 2013, ο τότε Αναπλ. Υπουργός Οικονομικών καθόρισε, με την υπ’ αριθ. 116931/0092/7Αυγ. 2013 απόφασή του, να υπολογίζεται η κράτηση για την περίθαλψη στο ακαθάριστο/μεικτό ποσόν της σύνταξης, χωρίς δηλαδή την αφαίρεση των μειώσεων των μνημονίων.  Η ΠΟΣ, με την υπ’ αριθ’ 27 ανακοίνωσή της, ενημέρωσε τα μέλη της για την παραπάνω αλλαγή και σε συνάντηση με το Υπ. Οικονομικών ζήτησε να επανέλθει ο τρόπος υπολογισμού, χωρίς όμως αυτό να γίνει αποδεκτό.  Σημειωτέο ότι η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού εξοικονομούσε 24 εκατ. ευρώ για τον ΕΟΠΠΥ.  Στη συνέχεια, με το Ν.4334/2015, οι εισφορές υγειονομικής περίθαλψης όλων των φορέων κύριας ασφάλισης διαμορφώθηκαν στο 6% από 1/7/2015 και παρακρατούνται από τις κύριες συντάξεις (χωρίς περαιτέρω διευκρίνιση).
  •       Στις 13 Απρ. 2016, κατά την διάρκεια συνάντησης της ΠΟΣ με τον Υπουργό Εργασίας, τέθηκε μεταξύ άλλων και το θέμα της κράτησης για την περίθαλψη.  Πιο συγκεκριμένα συζητήθηκε  σε ποιο ποσό της σύνταξης θα πρέπει να υπολογίζεται η κράτηση.  Ο τότε υπουργός Εργασίας συμφώνησε με την άποψη της Ομοσπονδίας ότι θα πρέπει να ΜΗΝ υπολογίζονται οι μνημονιακές μειώσεις στον υπολογισμό της κράτησης.
  •      Τέλος, με το Ν.4387/2016, άρθρο 44, καθορίστηκε ότι, «από 1/7/2016 η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης υπέρ ΕΟΠΥΥ για παροχές ασθενείας σε είδος των συνταξιούχων, καθορίζεται σε ποσοστό 6%, και υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου ποσού κύριας σύνταξης, αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του Ν. 3863/2010 (Α΄ 115) και των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (Α΄ 152)».  Πρακτικά, και σε συσχετισμό με τα Ενημερωτικά Σημειώματα Σύνταξης (ΕΣΣ) του ΓΛΚ, από τη στήλη ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΠΟΣΑ (αριστερός πίνακας του ΕΣΣ)  και τη γραμμή ΣΥΝΟΛΟ (τελευταίο κάτω ποσόν) αφαιρούνται  η ΕΑΣ (Ν3865/10), τα αναδρομικά και η επιπλέον κράτηση αυτών που αποστρατεύτηκαν με την θέλησή τους και είναι κάτω των 60 ετών και επί του ποσού αυτού υπολογίζεται το 6% της κράτησης για την περίθαλψη.  Η διάταξη όμως αυτή δεν εφαρμόσθηκε από 1/7/2016, αλλά από 1/10/2016, προφανώς μετά την παρέμβαση της ΠΟΣ (ανακοίνωση υπ’ αριθ. 68).

  •      Επί του θέματος, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι ο Συνήγορος του Πολίτη τον Αυγ. 2013 εξέδωσε πόρισμα προς το Υπουργείο Εργασίας, ως αποτέλεσμα προσφυγής συνταξιούχων Φορέων Κύριας Ασφάλισης, με την παρακάτω πρόταση:  «Ως προσφορότερος και συνεπής µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο τρόπος προτείνεται η κράτηση 4% υπέρ κλάδου ασθένειας σε είδος, στις συντάξεις, να γίνεται επί του μεικτού ποσού της σύνταξης το οποίο προκύπτει µετά την αφαίρεση των µειώσεων των ν. 4024/2011, 4051/2012 και 4093/2012.  Πριν όμως από την αποστολή του ανωτέρω πορίσματος, ο Συνήγορος του Πολίτη είχε διαπιστώσει ότι το ΓΛΚ εφάρμοζε σωστά τις σχετικές διατάξεις, για τις συντάξεις του Δημοσίου, υπολογίζοντας την κράτηση 4% υπέρ του κλάδου ασθενείας επί του µειωµένου ποσού της σύνταξης.  Με νεότερο έγγραφό του (Ιουν.2014) ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνει: «Ωστόσο µε έκπληξη πληροφορήθηκε (σσ ο Συνήγορος) ότι µετά την αποστολή του πορίσµατος ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών σε έγγραφό του προς το ΓΛΚ ζήτησε η κράτηση 4% για την υγειονομική περίθαλψη να γίνεται και για τις συντάξεις του Δηµοσίου στο αρχικό ποσό (πριν τις μειώσεις), όπως αυτό συμβαίνει και στις συντάξεις που καταβάλλονται από το Υπουργείο Εργασίας.»                               

   

    Η Ομοσπονδία είναι πεπεισμένη ότι η γενεσιουργός αιτία όλων των προβλημάτων επί του θέματος είναι ο μη καθορισμός, διαχρονικά, τυποποίησης της χρησιμοποιούμενης ορολογίας από τους αρμόδιους οικονομικούς φορείς του κράτους, με αποτέλεσμα η χρησιμοποίηση ή η ερμηνεία των όρων «σύνταξη», «καταβαλλόμενη σύνταξη», «αποδοχές» «μεικτά», «κύρια σύνταξη» κλπ, να γίνεται κατά το δοκούν, γεγονός το οποίο έχει δημιουργήσει ασάφειες, σύγχυση και ενδεχομένως λάθη.  Εκτιμά δε ότι, όπως προκύπτει από τη συνεξέταση της σχετικής νομοθεσίας, ο όρος «καταβαλλόμενες συντάξεις» αφορά στους νέους ασφαλισμένους (διορισθέντες μετά την 1/1/1993), ενώ για τους παλαιούς ασφαλισμένους εμφανίζεται ο όρος στον Ν 4387/2016, με εφαρμογή από 1/7/2016.

 

      Η ΠΟΣ έχει την άποψη ότι είναι πράγματι λάθος ο τρόπος υπολογισμού της κράτησης από τον Οκτ. 2013, που στηρίχθηκε σε απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομικών.  Εάν το λάθος αυτό αποτελεί  αιτία διεκδίκησης αναδρομικών, είναι κάτι το οποίο η Ομοσπονδία το εξετάζει διεξοδικά και θα επανέλθει, όταν απαιτηθεί, για ενημέρωση των μελών της.  Προς το παρόν, εκφράζοντας υπεύθυνη και ρεαλιστική θέση, θεωρεί ότι τα αναδρομικά που το ΓΛΚ υποχρεούται να επιστρέψει άμεσα, χωρίς αμφισβήτηση, καθόσον υπάρχει νομική βάση, αφορούν στους μήνες Ιουλ- Αυγ- Σεπ. 2016.  Για τον λόγο αυτό, στη συνάντηση της με το ΓΛΚ, στις 26 Σεπ 2016, ζήτησε να επιστραφούν ως αναδρομικά τα ποσά που προκύπτουν και αφορούν τους μήνες αυτούς.  Για το σκοπό αυτό απέστειλε στα συναρμόδια Υπουργεία σχετική επιστολή.  Επίσης από 4 Οκτ. 2016 έχει ζητήσει συνάντηση με τον Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

       Εφόσον δεν αποδοθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα τα αναδρομικά των 3 μηνών, θα προτείνουμε στα Μέλη μας να καταθέσουν σχετικές αιτήσεις.  Η ΠΟΣ θα επανέλθει, όταν απαιτηθεί, με σχετικό υπόδειγμα αίτησης.                             

 

                                                      Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        Ο  ΑΝΑΠΛ.  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                                                                                                                        

                 Νικολόπουλος Βασίλειος                                                     Ταραντίλης Δημήτριος

                      Ταξίαρχος  εα                                                                   Συνταγματάρχης  εα

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 15 Νοέμβριος 2016 12:21